10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Tüm Cevapları

2011-02-23 20:50:00

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 15-30 Arası S.15 **çme ve Değerlendirme Soruları 1.panel,saygı nezaket 2.y,d,y,d,y 3.b 4.C 5.D 6.TARTIŞMADA KURALLAR VARDIR MÜNAKAŞA DA YOKTUR.... 7.KONU DIŞINA ÇIKMAMAYA... 8.TARAFSIZLIĞI Sayfa 23 1.*güncel konular *göndergesel 2.d,d,y 3.c 4.e ünite sonu ölçme ve değerlendirme 1.d 2.a 3.c 4.d 5.e 6.b 7.a 8.e 9.d 10.e 11.e Anlatıma Hazırlık Sayfa 27 Hazırlık 1.Yarışmalara hazırlık yapmadan katılan bir sporcunun başarılı olup olmayacağını sebepleriyle açıklayınız. Cevap:Başarılı olma ihtimali düşüktür;çünkü alt yapı olmalı zemin sağlam olmalı. 2.Duygu ve düşüncelerinizi sözlü olarak mı yoksa yazılı olarak mı daha rahat ifade edersiniz? Cevap:Yazılı kişinin yüzüne söyleyemediğim şeyleri yazarak söyleyebilirim. 3.Duygu ve düşüncelerinizi ifade etmede okuduğunuz kitapların nasıl bir katkısı vardır? Cevap:Kelime dağarcığımızı geliştirir. 4.’’Bakar kör’’ deyiminden hareketle, bakmak ile görmenin farkını açıklayınız. Cevap:Bakmak =anlamak , görmek = aydınlatmak. 5.’’Kitap istikbale yollanan mektuptur.’’ Cemil Meriç’e ait bu sözden anladıklarınızı birkaç paragraf halinde yazıp sınıfta okuyunuz. Cevap: kitap okumak ilk başta faydasız görülür.anlık faydası olmasına rağmen çok belirgin değildir.zaman geçtikçe, insan hayata atladıkça okuduğunun faydasını görmeye başlar.bunu kendiside fark eder.istikbale yol alan mektup derken bu kastedilir.  6.Hangi şair ve yazarların üslubunu beğendiğinizi nedenleriyle söyleyiniz. Cevap:Reşat Nuri Gün tekin türkçeyi yalın halinde sade şekilde kullanması.  S... Devamı

11.Sınıf Dil ve Anlatım Tüm Cevapları (2010-2011)

2011-02-23 20:49:00

Devamını buldukça ekleyeceğim. sayfa 3 1. Soru : Bilimde sınıflandırmaya niçin ihtiyaç duyulmuştur? Cevap : Bilgi alanının genişlemesi ile bilimde sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sınıflandırmayla konuların birbirine bağlanması ve anlaşılması kolaylaşmıştır. 2. Soru : Sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilir? Cevap : Sınıflandırma yapılırken amaç konuları birbirine bağlamak olduğu için konuların çeşitli yönlerden benzer özelliklerine ve ilişkilerine dikkat etmek gerekir. 3. Soru : Edebiyattaki "kurmaca" ve "gerçeklik"ten ne anlıyorsunuz? Cevap : Edebiyatta gerçeklik; somut olarak var olan bir durumun hiçbir müdahaleye uğramadan ifade edilmesidir. Kurmaca ise, bu ifadeye duygu ve hayallerin katılmasıdır. 4. Soru : "Göstermeye bağlı türler" ve "anlatmaya bağlı türler" ifadeleri size neleri çağrıştırıyor? Cevap : Göstermeye bağlı türler, bir olay veya durumun sahnede canlandırılmasına, anlatmaya bağlı türler de bu olay veya durumun yer, zaman, kişiler ve olay örgüsüne bağlanılarak anlatılmasına dayanır. 5. Soru : Dil, günlük hayatta daha çok hangi işlevde kullanılır? Cevap : Dil günlük hayatta daha çok göndergesel işlevde kullanılır. sayfa 5 1. Yukarıdaki metin "estetik zevk vermek" ya da "heyecan uyandırmak" için mi yoksa "bilgi vermek" için mi yazılmıştır? Açıklayınız. Cevap : Verilen metin, yazarın lise yıllarında bulunduğu Ankara ve çevresi hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Yani yazar yaşadığı anılarını anlatmıştır. 2. Metinde verilen bilgilerin doğruluğunun yada yanlışlığının kanıtlanabilirliğini açıklayınız. Cevap : Yazarın verdiği bilgileri belli bir yere ve zamana bağlaması bilgilerin kanıtlanabilirliğini ortaya... Devamı

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Tüm Cevapları (2010-2011)

2011-02-23 20:48:00

Sayfa 12 HAZIRLIK bölümü 1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallarında işlenebilir 2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,kağıt.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır çünkü hepsinin malzemesi farklıdır. 3. GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır. Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız. İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler. İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur. Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır. Bilim nasıl ki akla, mantığ... Devamı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Tüm Cevapları (2010-2011)

2011-02-23 20:47:00

Şimdilik bukadarını bulabildim.. Bulabilirsem editlerim.. 2010 Yılı 9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik ve hazırlık Cevapları Sayfa 8 ,11 ,12, 14 II. Etkinlik: Cevap: Konuşarak karşı tarafa söylemek istediğimizi anlatırız. Yüzmimiklerimiz ve ifadelerimizle iletişim sağlayabiliriz. 12. Etkinlik: Göstergeleri inceleyen bilim dalı görtergebilimdir.Çağdaş göstergeler biliminin çeşitli öncüleri vardır.ancak ortak olrak düşünülen ve anılan şey sözdizim,anlambilim,edimbilim, mantık,salt sözbilim,salt dilbilgisidir. 13. Etkinlik: Söylemeye gerek var mı? s-a-a-t t-e-l-e-v-i-z-y-o-n-l-u-k k-u-n-d-u-r-a 14.Etkinlik: [LEFT]Anıtkabirin güvenliği... sayfa 11: 1.Genelde konuşarak ve yazışarak. 2-???? 3.Söylediğim sözü tekrar ederim ve böylece yanlış anlaşılma ortadan kalkar. 4.İnsanlar(canlılarda yazabilirsiniz farketmez) arasındaki mesaj alış-verişi. 5.Konuşarak, bakışarak, işaretlerle... İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ Konuşarak işaret ile bakarak resim,simge vb. ile dokunarak ... sayfa 12: 1.İnsanlara olan sevgisini ve özlemini giderebilmek için şehre inmiştir. 2.bakışarak 3.Hayır.Dil en etkili iletişim aracıdır. 4.pas 5.Şehri unutan adam, insanlara sevgiyle yaklaştıkça insanlara iyilik yapmaya çalıştıkça, onlar anlamıyorlar, çok soğuk davranıyorlar.Belki de bu insanların kötü niyetinden kaynaklanıyor. 14.sayfa anlama ve yorumlama 2.soru dil en onemli dil aracıdır 3.soruda heyecan işlevi 4.soru şiirsel işlev ölçme değerlendirme 1 d-d 2.e 15.sayfa 1.dogru,dogru 2.E 3.dil, insanlar arasındaki iletişimi saglayan önemli bir yapıdır.toplumlar arasındaki etkileşimde dil büyük önem taşır.farklı kültürlerin farklı illeri ,farklı yaşam tarzları vardır.diller farklı olsada am... Devamı

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Tüm Cevapları (2010-2011)

2011-02-23 20:46:00

SAYFA 12 GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR? SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe'dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. Ayrıca hükümdar Bilge Kağan’ın ağzından Türk halkına seslenen eşsiz bir hitabet örneğidir. Bu kitabe çok gelişmiş, zengin kelimeli bol mecazlı edebi bir hitabe örneği olarak yazılmıştır.İşte bu sebeplerden Göktürk Yazıtları edebi bir eserdir. 2)GÖKTÜRK Yazıtlarının dini, tarihi ve siyasi önemi Orhun veya Göktürk Yazıtları Türk dünyası için birçok yönden önem taşır. Bunların başında yazıtların Türkçenin ilk yazılı belgeleri olması gelir. Gerçektende günümüze dek yapılan araştırmalara göre Orhun alfabesiyle yazılmış yazıtlar ve belgeler, Türk dili tarihinin ilk somut verilerini oluşturur. Bu yazıtların dili incelendiği zaman Türkçenin o döneme göre oldukça gelişmiş bir dil olduğu sonucu çıkarılabilir. Gerek dilbilgisi birimlerinin çeşitliliği, gerek sözcük dağarcığının kullanarak uygulanması, bu belgelerdeki dilin sözlü ve yazılı anlatıma büyük yatkınlık gösterdiğini açıklamaktadır. Orhun yazıtları, düz yazı örnekleridir, bununla birlikte kimi dilciler yazıtların şiir biçiminde yazıldıklarını ileri sürmektedirler. Ancak bunu doğrulamak pek olanaklı değildir. Gerçi yazıtlardaki dil ve söyleyiş şiire elverişli görünmektedir. Ama bu özelliği onun türünden kaynaklanmaktadır. Orhun Yazıtları, anı-söylev karış... Devamı

En güzel oyunlar